Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου για την υλοποίηση του έργου «Επικαιροποίηση μελέτης ολοκλήρωσης κατασκευής κερκίδων και γηπέδου στίβου-ποδοσφαίρου – Αρχιτεκτονική μελέτη»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/8/2023

Προγραμματική σύμβαση βάσει του άρθρου 100 του Ν. 2852/2010 και των άρθρων 12 και 44 του ν.4412/2016 μεταξύ του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου (κυρίου του έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του πρώτου σταδίου του έργου «Επικαιροποίηση μελέτης ολοκλήρωσης κατασκευής κερκίδων και γηπέδου στίβου - ποδοσφαίρου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου – Αρχιτεκτονική μελέτη»

1η τροποποίηση
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/8/2023

ΜΟΔ Α.Ε.