Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για την υλοποίηση του τεχνικού υποέργου «Αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση του ιδιόκτητου κτηρίου του»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/2/2023

Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 μεταξύ του Ερευνητικού Κέντρου «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του τεχνικού υποέργου «Αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση του ιδιόκτητου κτηρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)» στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία Kέντρου Aριστείας στο ΕΙΕ για την ανάπτυξη προηγμένων οργανικών υλικών και καινοτόμων προσεγγίσεων για τη διάγνωση και θεραπεία (θεραγνωστική) του καρκίνου και βιοηλεκτρονικές εφαρμογές» το οποίο εντάσσεται στη Δράση «Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ» - ID 16624, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
  • PDF (810,76 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/2/2023

ΜΟΔ Α.Ε.