Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά για την ανάθεση της υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση του ιδιόκτητου κτηρίου του»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/1/2023

Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 μεταξύ του «Αθηνά-Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», με διακριτικό τίτλο «Αθηνά» και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) για την ανάθεση της επίβλεψης/υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση του ιδιόκτητου κτηρίου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά στην Αθήνα (Μαρούσι)», το οποίο εντάσσεται στη Δράση «Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ» - ID 16624, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/2/2023

ΜΟΔ Α.Ε.