Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

YA 124183/16.11.2021 (ΦΕΚ 5487/Β/27.11.2021) Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ) ΑΕ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/11/2021


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/10/2022

ΜΟΔ Α.Ε.