Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη προσθήκης αιθουσών στο δημοτικό σχολείο»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/7/2022

Προγραμματική σύμβαση βάσει του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου (Κύριο του Έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη προσθήκης αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Ηρωικής Νήσου Κάσου»
  • PDF (636,29 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/8/2022

ΜΟΔ Α.Ε.