Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός Διαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Οδοποιίας (Νοέμβριος 2013)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2013

Ο Οδηγός αντικαθιστά τον Οδηγό που είχε εκδοθεί από τη ΜΟΔ το 2009.

Εγχειρίδιο που περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών, δηλαδή μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις που απαιτούνται για την ωρίμανση ενός τυπικού οδικού έργου, από την στιγμή της σύλληψής του έως την δημοπράτησή του, ώστε το έργο να προωθηθεί για την υλοποίησή του σε πλήρη ετοιμότητα. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • την καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών / διαδικασιών που απαιτούνται ώστε ένα οδικό έργο να προωθηθεί προς δημοπράτηση σε πλήρη ετοιμότητα
  • τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται σε κάθε ενέργεια
  • τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις διαδικασίες αυτές.

Στόχος του Οδηγού είναι να αποτελέσει ένα βοήθημα για όσους ασχολούνται με τις διαδικασίες ωρίμανσης συγχρηματοδοτούμενων οδικών έργων, ώστε να αποφεύγονται χρονικές καθυστερήσεις κατά τη φάση δημοπράτησης και υλοποίησης των έργων, οι οποίες συχνά οφείλονται σε ελλείψεις της προετοιμασίας των έργων.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει κατάλογο της σχετικής νομοθεσίας και πίνακα με τα στοιχεία των αρμόδιων κεντρικών φορέων.

Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/7/2015

ΜΟΔ Α.Ε.