Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευρετήριο Όρων Περιφερειακής Ανάπτυξης (Glossary of Regional Development Terms)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2004

The English Glossary of Regional Development Terms provides a broad coverage of regional development and enlargement policy terminology, as well as terms often used in EU treaties and in the debate on EU policies, offering accurate descriptions for more than 550 terms.

It also includes terms about Agriculture, Competition, Culture, Development, Economic and Monetary Affairs, Education, Training, Youth, Employment and Social Affairs, Energy, Enterprise, Environment, Fisheries, Food Safety, Human rights, Institutional affairs, Justice, Research and Innovation, Taxation and Transport.

Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/9/2023

ΜΟΔ Α.Ε.