Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγκύκλιος 2/31585/30.3.2012 για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/3/2012

Οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκειμένου οι δικαιούχοι φορείς που έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου τους να τηρούν το Μητρώο Δεσμεύσεων (που προβλέπει το ΠΔ 113/2010, άρθρο 7), ειδικά για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

  • PDF (261,08 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/5/2013

ΜΟΔ Α.Ε.