Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάρτηση μελέτης έργου "Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μεγανησίου" για ενημέρωση υποψηφίων

27/7/2022

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΜΟΔ και Δήμου Μεγανησίου που υπογράφτηκε την 01/02/22  για τη δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μεγανησίου»,  προϋπολογισμού 3.300.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και σύμφωνα με την απαίτηση του αρ. 70 του Ν. 4412/16, αναρτάται η μελέτη του έργου για ενημέρωση των υποψηφίων για διάρκεια τουλάχιστον 15 ημερών προ της δημοπράτησής του.

Για πληροφορίες:

Κυριακός Νίκος, στέλεχος τμήματος εκτέλεσης τεχνικών έργων ΔΤΥ ΜΟΔ                   

τηλ. 213 1310 275 Email: nkyriakos@mou.gr


Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/3/2023

ΜΟΔ Α.Ε.