Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη ενέργεια υποστήριξης από τη διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας μέσω Προγραμματικής Σύμβασης

19/7/2021

Στο τέλος Ιουνίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη ενέργεια υποστήριξης αδύναμων δήμων της χώρας μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ.

Μετά από αίτημα του δήμου Κιμώλου, εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΜΟΔ τον Νοέμβριο 2020 η «Επικαιροποίηση και ενοποίηση μελετών ύδρευσης και αποχέτευσης Κιμώλου». Τον Ιανουάριο 2021 υπογράφηκε η σχετική Προγραμματική Σύμβαση μετά από αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δύο φορέων και τον Ιούνιο 2021 παραδόθηκαν στον φορέα έτοιμες προς δημοπράτηση οι επικαιροποιημένες μελέτες των έργων:

  • «Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου Κιμώλου» με προϋπολογισμό  2.411.000 € και
  • «Δίκτυα Αποχέτευσης και αναβάθμιση ΕΕΛ Δήμου Κιμώλου» με προϋπολογισμό 4.827.885, 41 €.

Η ενοποίηση και επικαιροποίηση  των μελετών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης αποτελούσε απαίτηση του προγράμματος χρηματοδότησης και έχει ως στόχο την ενιαία δημοπράτησή τους ώστε να αποφευχθεί η διπλή τιμολόγηση εργασιών (π.χ. εκσκαφές στους ίδιους δρόμους), αποφυγή της υπέρμετρης επιβάρυνσης του νησιού  κ.λπ. 

Ένα σημαντικότατο έργο για το νησί της Κιμώλου είναι έτοιμο να υλοποιηθεί με την υποστήριξη της νεοσύστατης τεχνικής υπηρεσίας της ΜΟΔ.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/8/2022

ΜΟΔ Α.Ε.