Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Φιλόδημος Ι: 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΙΙΙ «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)»

13/3/2019

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)» ως προς τα κάτωθι: 

  • προστίθεται ένας δυνητικός δικαιούχος (Περιφέρεια Πελοποννήσου)
  • τροποποιείται το Παράρτημα Ι «Πίνακας  ΟΤΑ που διαθέτουν ΧΑΔΑ» (προσθήκη 3 Δήμων με τους αντίστοιχους ΧΑΔΑ)
  • αυξάνονται οι διαθέσιμοι πόροι της πρόσκλησης (σε 27.000.000€)
  • παρατείνεται η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ως 24 Απριλίου 2019.

Με 3η τροποποίηση (14/5/2019) ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης μειώθηκε σε 18.000.000 ευρώ.

Φορέας

Υπουργείο Εσωτερικών

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/5/2019

Σχετικοί σύνδεσμοι

ΜΟΔ Α.Ε.