Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Νέος Γενικός Διευθυντής στη ΜΟΔ

22/3/2005

Νέος Γενικός Διευθυντής της ΜΟΔ ανέλαβε από την 21η Μαρτίου 2005 ο κ.Δέξιππος Αγουρίδης. Δείτε το συνημμένο Δελτίο Τύπου.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/5/2018

ΜΟΔ Α.Ε.