Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 16 από 2 σελίδες

Φιλόδημος Ι: Παράταση Πρόσκλησης V «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων»

6/6/2019

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής για όλες τις Ομάδες έργων: 31/10/2019

Η ΜΟΔ αναλαμβάνει την παρακολούθηση των έργων του Φιλόδημου

23/5/2019

Η ΜΟΔ αναλαμβάνει κομβικό ρόλο και στη δεύτερη φάση του Φιλόδημου. Με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, ανατίθεται στη ΜΟΔ η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοικητική ολοκλήρωση των έργων του Φιλόδημου.

Φιλόδημος Ι: Πρόσκληση VIIΙ «Αξιοποίηση /αποκατάσταση εμβληματικών κτιρίων δημοτικής περιουσίας»

15/5/2019

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Πρόσκληση VIIΙ

Φιλόδημος Ι: Παράταση Πρόσκλησης V «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων»

3/4/2019

Παράταση προθεσμίας Πρόσκλησης ως 31/5/2019

Φιλόδημος Ι: Παράταση Πρόσκλησης VΙΙ «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»

3/4/2019

Αυξήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι σε 150 εκατομμύρια και παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτημάτων ως 24/4/2019.

Φιλόδημος Ι: 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΙΙΙ «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)»

13/3/2019

Τροποποιήθηκε η πρόσκληση ΙΙΙ για Αποκατάσταση ΧΑΔΑ.

Φιλόδημος Ι: Παράταση Πρόσκλησης VΙ «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»

13/3/2019

Παρατείνεται η πρόσκληση VI ως 31 Μαΐου 2019.

Φιλόδημος Ι: Πρόσκληση VII «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»

29/1/2019

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Πρόσκληση VII «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».

Φιλόδημος Ι: Παράταση Πρόσκλησης III «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)»

27/12/2018

Παρατείνεται ως 1η Απριλίου 2019 η υποβολή αιτημάτων για την Πρόσκληση ΙΙΙ.

Φιλόδημος Ι: Τροποποιήσεις Πρόσκλησης IV «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

27/12/2018

Με 1η τροποποίηση παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτημάτων ως 1η Απριλίου 2019 και με 2η τροποποίηση μειώθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι.

Αποτελέσματα 1 - 10 από 16 από 2 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.