Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Ενημερωτικό Δελτίο Τηλεκπαίδευσης 

Ενημερωτικό Δελτίο

Το ηλεκτρονικό «Ενημερωτικό δελτίο του e-learning» αποστέλλεται σε όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες για την ενημέρωση των αποδεκτών των υπηρεσιών του Συστήματος Τηλεκπαίδευσης, ως προς

  • τις μαθησιακές ευκαιρίες και
  • τις επίκαιρες εξελίξεις στην παροχή εκπαίδευσης από τη ΜΟΔ.

 

 

Ενημερωτικό υλικό

Σχετικά αρχεία

ΜΟΔ Α.Ε.