Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συνέντευξη Τύπου για την Έναρξη του έργου της ΜΟΔ: «Σύστημα Τηλεκπαίδευσης (e-learning) για τους φορείς του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης»

12/7/2006

H MOΔ διοργάνωσε συνέντευξη τύπου για το σύστημα Τηλεκπαίδευσης.

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/5/2018

ΜΟΔ Α.Ε.