Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Εγχειρίδιο

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγχειρίδιο για τη Μεθοδολογία Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/7/2018

Το εγχειρίδιο έχει στόχο να βοηθήσει τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό Πράσινων Σημείων, παρέχοντάς τους στοιχεία για την αδειοδότηση, τον τεχνικό σχεδιασμό και τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα.

Κυρίως όμως στόχος του εγχειριδίου είναι να καταδείξει ότι ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε δήμου μπορούν να υιοθετηθούν σε πρώτη φάση στοχευμένες και οικονομικές λύσεις (ακόμη και με ίδιους πόρους) οι οποίες θα διευρύνονται με την πάροδο του χρόνου, με μέριμνα να υπάρχει συνέργεια με τα υπόλοιπα δίκτυα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Επιπλέον, το εγχειρίδιο σκοπεύει να διευκολύνει και τους δυνητικούς δικαιούχους στην ωρίμανση και υποβολή σχετικών αιτήσεων χρηματοδότησης.


Κατεβάστε εδώ το εγχειρίδιο σε μορφή pdf

 

 


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/8/2023

ΜΟΔ Α.Ε.