Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Υπηρεσία Νομικής Υποστήριξης

Η Υπηρεσία Νομικής Υποστήριξης (επιπέδου Τμήματος) αναλαμβάνει την υποστήριξη και τον χειρισμό των θεμάτων που προκύπτουν από την εν γένει δραστηριότητα της ΜΟΔ ΑΕ, παρέχοντας γενικές συμβουλές νομικού χαρακτήρα στη Διοίκηση της Εταιρίας και νομική υποστήριξη στις οργανωτικές μονάδες της ΜΟΔ σε θέματα που προκύπτουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.