Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Προσκλήσεις Θέσεων Εργασίας

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 43 από 5 σελίδες

Ανάρτηση οριστικών πινάκων υποψηφίων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (αρ. πρωτ. 6336/15-12-2021)

13/5/2022

Ανάρτηση οριστικών πινάκων υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις και υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (αρ. πρωτ. 6336/15-12-2021) ...

Αποτελέσματα ελέγχου τυπικών προσόντων και προϋποθέσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (αρ. πρωτ. 6336/15-12-2021)

27/4/2022

Σε συνέχεια του ελέγχου τυπικών προσόντων και προϋποθέσεων αναρτώνται πίνακας υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις και πίνακας υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Πρόσκληση προς τους υποψήφιους της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3669/06.08.2018 προς τον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

15/12/2021

Πρόσκληση προς τους υποψήφιους της πρόσκλησης προς τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με αρ. πρωτ. 3669/06.08.2018 (ΚΥΑ 64689/18-06-2021/Β΄2608, άρθρο 2)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση της Κοινής Γραμματείας Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

21/5/2021

Η ΕΥΔ ΕΠ Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της ΜΟΔ Α.Ε., εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Κοινής Γραμματείας Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία» 2014-2020

11/5/2021

Η ΕΥΔ ΕΠ Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» με την υποστήριξη της ΜΟΔ εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης στην Κοινή Γραμματεία του «INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση 4 θέσεων στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

6/5/2021

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της ΜΟΔ Α.Ε., εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Κοινής Γραμματείας Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία» 2014-2020

7/8/2020

Η Διαχειριστική Αρχή Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με την υποστήριξη της ΜΟΔ εκδίδει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη θέση του Υπεύθυνου Έργου Επικοινωνίας & Τεχνικής Βοήθειας στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση Κοινής Γραμματείας Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία"

29/7/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κοινής Γραμματείας (ΚΓ) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 - 2020”

Ανάρτηση Τελικού Πίνακα Αποτελεσμάτων συνολικής μοριοδότησης για τις ΕΥ ΕΠΑΝΕΚ, ΕΠΑΝΑΔ-ΔΜΒ και την ΚΥ ΜΟΔ (θέσεις 007, 008, 014, 045, 047)

25/4/2019

Αναρτάται ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Ανάρτηση Πίνακα Αποτελεσμάτων συνολικής μοριοδότησης για τις ΕΥ ΕΠΑΝΕΚ, ΕΠΑΝΑΔ-ΔΜΒ και την ΚΥ ΜΟΔ (θέσεις 007, 008, 013, 014, 044, 045, 047, 048)

9/4/2019

Αναρτάται ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Αποτελέσματα 1 - 10 από 43 από 5 σελίδες

Παλαιότερες προσκλήσεις θέσεων εργασίας

ΜΟΔ Α.Ε.