Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Συχνές ερωτήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας
 • » 1. Τι είναι η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη;

  Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος που συγκεντρώνει και παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση για τις προγραμματικές περιόδους από το Β΄ ΚΠΣ μέχρι σήμερα.

  Πρόκειται για μία ενιαία βάση εγγράφων που ενημερώνεται τακτικά και περιλαμβάνει:

  • νομοθετικά κείμενα έγγραφα που σχετίζονται με τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ
  • τεχνικά έγγραφα που αφορούν σε θέματα διαχείρισης και ελέγχου (οδηγίες, οδηγούς, μελέτες, εκθέσεις, έντυπα)
  • υλικό δημοσιότητας και υλικό εκδηλώσεων.

  Σκοπός της είναι να λειτουργεί ως εργαλείο πληροφόρησης για τα στελέχη των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (επιχειρησιακοί χρήστες), παρέχοντας ταυτόχρονα πληροφορία και στο ευρύτερο κοινό.


 • » 2. Πώς μπορώ να βρω ένα έγγραφο στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη;

  Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση:

  • με λέξεις ή κείμενο (π.χ. νόμος 2860, σύσταση ειδικών υπηρεσιών κ.λπ.) ή/και
  • περιορίζοντας την περίοδο δημοσίευσης των εγγράφων (πχ. από 1/9/2019-1/10/2023)
  • τομέα με τον οποίο σχετίζεται το έγγραφο (πχ. δημόσια διοίκηση, κ.λπ.)

  Τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης εμφανίζονται κατά χρονολογική σειρά έκδοσης των εγγράφων.


 • » 3. Τι πληροφορίες παίρνω για κάθε έγγραφο της βιβλιοθήκης;

  Για κάθε έγγραφο μπορείτε να δείτε άμεσα την ημερομηνία και την αρχή έκδοσής του και να το αποθηκεύσετε τοπικά.

  Εφόσον επιλέξετε «περισσότερα»,  μπορείτε να δείτε μια περιγραφή για το τι αφορά το έγγραφο (εφόσον υπάρχει) και ακριβώς πώς έχει χαρακτηριστεί, δηλ. ως προς την προγραμματική περίοδο που αφορά, τη θεματική κατηγορία, το είδος του, τον τομέα ενδιαφέροντος και την αρχή έκδοσής του, καθώς και τυχόν άλλα έγγραφα που μπορεί να έχουν σχέση με αυτό.

  Αν για παράδειγμα έχετε αναζητήσει και βρει κάποια ΚΥΑ διάρθρωσης μιας Ειδικής Υπηρεσίας, στην ίδια σελίδα θα βρείτε τις σχετικές προηγούμενες (ή μεταγενέστερες) ΚΥΑ που αφορούν την συγκεκριμένη Ειδική Υπηρεσία.ΜΟΔ Α.Ε.