Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός Διαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Επεξεργασίας Λυμάτων (2000)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/7/2000

Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει:

 • την περιγραφή των γενικών αρχών σχεδιασμού των Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων
 • την αναλυτική και διαγραμματική αποτύπωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, όπως
  • χωροθέτηση
  • αδειοδοτήσεις
  • μελέτες
  • δημοπράτηση
  • κατασκευή - λειτουργία
   από την σύλληψη του έργου μέχρι την υλοποίηση και λειτουργία του, σε συσχέτιση με τους αρμόδιους για κάθε ενέργεια φορείς και
 • τη σχετική νομοθεσία που τις διέπει
 • την καταγραφή της χρονικής αλληλουχίας των ανωτέρω διαδικασιών
 • την εκτίμηση των απαιτουμένων χρόνων ολοκλήρωσης των διαδικασιών αυτών
 • τη διατύπωση προτάσεων για βελτίωση της διαχείρισης των Μονάδων

Περιλαμβάνονται επίσης κατάλογος της σχετικής νομοθεσίας και πίνακας με τα στοιχεία των αρμόδιων κεντρικών φορέων.

Τέλος, επισυνάπτεται Προσάρτημα με ορισμένα Νομοθετήματα, κυρίως ερμηνευτικές Εγκυκλίους και Υπουργικές Αποφάσεις των βασικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων.

Σημείωση: Λόγω του μεγάλου όγκου του αρχείου, στη βιβλιοθήκη έχει αναρτηθεί περίληψη. Για τον πλήρη Οδηγό (125 ΜΒ), παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/7/2015

ΜΟΔ Α.Ε.