Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 125368/22.12.2022 (ΦΕΚ 6781/Β/28.12.2022) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ -ΒΕΚ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/12/2022

ΥΑ 125368/22.12.2022 (ΦΕΚ 6781/Β/28.12.2022) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ -ΒΕΚ) και κατάργηση της υπ’ αρ. 128864/11-12-2019 (Β’ 4559) κοινής υπουργικής απόφασης
  • PDF (200,81 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/1/2023

ΜΟΔ Α.Ε.