Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 49971/ΕΥΘΥ508/13.05.2016 (ΦΕΚ 1381/Β/17.5.2016) Σύσταση και διάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τομέα Υποδομών και Μεταφορών (ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/5/2016

  • PDF (200,67 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/1/2023

ΜΟΔ Α.Ε.