Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Δομή & Προσόντα Ειδικών Υπηρεσιών

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 218 από 22 σελίδες
ΥΑ 15292/17.02.2023 (ΦΕΚ 937/Β/23.02.2023) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3411/16.01.2023 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Interreg 2021-2027»


Ημερομηνία δημοσίευσης:23/2/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΚΥΑ 7670/26.01.2023 (ΦΕΚ 394/Β/30.01.2023) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ-ΥΠΕΣ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/1/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Εσωτερικών
ΥΑ 4575/18.01.2023 (ΦΕΚ 268/Β/20.01.2023) Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 84540/02.09.2022 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ Προγράμματος ‘‘Ανατολική Μακεδονία, Θράκη’’


Ημερομηνία δημοσίευσης:20/1/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΚΥΑ 4028/17.01.2023 (ΦΕΚ185/Β/18.01.2023) Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΕΔΥΜΕΤ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:18/1/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΥΑ 3411/16.01.2023 (ΦΕΚ 183/Β/18.1.2023) Σκοπός αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της ΕΥ Interreg και των Κοινών Γραμματειών των Προγραμμάτων Interreg


Ημερομηνία δημοσίευσης:18/1/2023
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΚΥΑ 125971/23.12.2022 (ΦΕΚ 7106/Β/31.12.2022) Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΥΤ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:31/12/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Τουρισμού
ΥΑ 125583/23.12.2022 (ΦΕΚ 6975/Β/30.12.2022) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/12/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΥΑ 125368/22.12.2022 (ΦΕΚ 6781/Β/28.12.2022) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ -ΒΕΚ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:28/12/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
KYA 124077/20.12.2022 (ΦΕΚ 6695/Β/23.12.2022) Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:23/12/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΥΑ 122585/16.12.2022 (ΦΕΚ 6682/Β/23.12.2022) Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ)


Ημερομηνία δημοσίευσης:23/12/2022
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 218 από 22 σελίδες
ΜΟΔ Α.Ε.