Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Κιμώλου για την υλοποίηση του έργου «Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Κιμώλου»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/6/2024

Προγραμματική σύμβαση βάσει των άρθρων 100 του Ν.3852/2010 και 44 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, μεταξύ του Δήμου Κιμώλου και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Κιμώλου»

  • PDF (401,01 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/6/2024

ΜΟΔ Α.Ε.