Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Νεμέας για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/4/2024

Προγραμματική σύμβαση βάσει των άρθρων 100 του Ν.3852/2010 και 44 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, μεταξύ του Δήμου Νεμέας (Κύριος του Έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάοσεων Δήμου Νεμέας» 

Το έργο αφορά σε εργασίες αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεμέας, ήτοι:
  • Κατασκευή ανοικτού (υπαίθριων) γηπέδου αντισφαίρισης, και καλαθοσφαίρισης / πετοσφαίρισης, μαζικού αθλητισμού
  • Ανακαίνιση στο υφιστάμενο κτίριο αποδυτηρίων και WC και προσθήκη εντός αυτού WC AMEA
  • Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης ΑΜΕΑ
  • Κατασκευή περίφραξης και διαμόρφωση εισόδου των αθλητικών εγκαταστάσεων

  • PDF (425,32 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/4/2024

ΜΟΔ Α.Ε.