Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες ανακαίνισης - συντήρησης και αποκατάστασης φθορών του κτιρίου στην πλατεία Κάνιγγος»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/7/2023

Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες ανακαίνισης - συντήρησης και αποκατάστασης φθορών του κτιρίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην πλατεία Κάνιγγος» - Τροποποίηση

  • PDF (734,05 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/8/2023

ΜΟΔ Α.Ε.