Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων στέγασης 1ου ορόφου του κτιρίου της»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 7/3/2023

Προγραμματική σύμβαση βάσει των άρθρων 12 παρ. 6 και 44 του Ν. 4412/2016 και 234 του Ν. 4727/2020 μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων στέγασης του 1ου ορόφου του κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

  • PDF (620,33 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2023

ΜΟΔ Α.Ε.