Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 22370/10.3.2023 (ΦΕΚ 1773/Β/20.03.2023) Σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης ως προς τα εντασσόμενα στο ΕΣΠΑ έργα του Αναπτυξιακού Στρατηγικού Πλαισίου για τα ελληνικά νησιά «GR-eco islands»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/3/2023

  • PDF (132,08 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2023

ΜΟΔ Α.Ε.