Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Περίληψη ετήσιας έκθεσης προς ΔΣ - Απολογισμός 2022

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/2/2023

Συνοπτικός απολογισμός του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης & Οικονομικός Απολογισμός του Έτους 2022


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/2/2023

ΜΟΔ Α.Ε.