Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 120240/12.12.2022 (ΦΕΚ 6361/Β/15.12.2022) Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΠεΠ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/12/2022

ΥΑ 120240/12.12.2022 (ΦΕΚ 6361/Β/15.12.2022) Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΠεΠ), της παρ. 5 β) του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61)
  • PDF (127,07 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2022

ΜΟΔ Α.Ε.