Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 117686/06.12.2022 (ΦΕΚ 6247/Β/12.12.2022) Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/12/2022

ΥΑ 117686/06.12.2022 (ΦΕΚ 6247/Β/12.12.2022) Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ) σύμφωνα με την διάταξη της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α΄ 61).
  • PDF (171,68 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/12/2022

ΜΟΔ Α.Ε.