Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 115912/01.12.2022 (ΦΕΚ 6206/Β/07.12.2022) Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/12/2022

ΥΑ 115912/01.12.2022 (ΦΕΚ 6206/Β/07.12.2022) Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ) της παρ. 6α του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61)
  • PDF (153,62 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2022

ΜΟΔ Α.Ε.