Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Λειψών για τη θεώρηση / έγκριση της Μελέτης «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία υπαίθριου γυμναστηρίου και την αναβάθμιση του χώρου του λιμένα»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/11/2022

Προγραμματική σύμβαση βάσει του άρθρου 44 του ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Λειψών (Κύριου του Έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για τη θεώρηση / έγκριση της Μελέτης «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία υπαίθριου γυμναστηρίου και την αναβάθμιση του χώρου του λιμένα στον Δήμο Λειψών»


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/11/2022

ΜΟΔ Α.Ε.