Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 105209/02.11.2022 (ΦΕΚ 5661/Β/07.11.2022) Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ημερομηνία δημοσίευσης: 7/11/2022

ΚΥΑ 105209/02.11.2022 (ΦΕΚ 5661/Β/07.11.2022) Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και κατάργηση της υπ’ αρ. 83063/ΕΥΘΥ782/2016 (Β’ 2643) κοινής υπουργικής απόφασης
  • PDF (131,14 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/11/2022

ΜΟΔ Α.Ε.