Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 98808/14.10.2022 (ΦΕΚ 967/ΥΟΔΔ/14.10.2022) Διορισμός των μελών, πλην του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/10/2022


  • PDF (117,76 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/10/2022

ΜΟΔ Α.Ε.