Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 93478/29.09.2022 (ΦΕΚ 5173/Β/05.10.2022) Διάρθρωση ΕΥΔ Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/10/2022

ΥΑ 93478/29.09.2022 (ΦΕΚ 5173/Β/05.10.2022) Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», η οποία συστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022.
  • PDF (236,34 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/10/2022

ΜΟΔ Α.Ε.