Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόγραμμα Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/6/2022

Το Πρόγραμμα και η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για την έγκρισή του.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/8/2022

ΜΟΔ Α.Ε.