Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Φλώρινας για την υποστήριξη της επίβλεψης υποστηριζόμενων έργων ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/8/2022

Προγραμματική σύμβαση βάσει του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Φλώρινας και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υποστήριξη της επίβλεψης των υποστηριζόμενων έργων ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας


5068834 Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Φλώρινας
5068835 Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Φλώρινας
5068836 Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Φλώρινας
5068837 Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Λυκείου Φλώρινας
5068838 Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Φλώρινας
5068839 Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας
5068840 Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας
5068841 Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Βεύης
5068842 Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Μελίτης
5068843 Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού - Νηπιαγωγείου Βεύης
5068844 Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Καλλινίκης
5030339 Ενεργειακή Αναβάθμιση 8ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας
  • PDF (777,64 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/8/2022

ΜΟΔ Α.Ε.