Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2021-2027

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/8/2022

Στόχος του Οδηγού Επικοινωνίας είναι να περιγράψει το πλαίσιο της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ με μια κοινή εικόνα και ταυτότητα σε όλες τις πράξεις των Ταμείων που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα τα επόμενα χρόνια.

Ο Οδηγός αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των Προγραμμάτων σχετικά με την προβολή, διαφάνεια, επικοινωνία και περιλαμβάνει:

  • Την κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των Διαχειριστικών Αρχών και των Δικαιούχων των έργων ως προς την προβολή, διαφάνεια, επικοινωνία του ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060.
  • Τις οδηγίες για τη διαμόρφωση μιας κοινής εικόνας και ταυτότητας των Προγραμμάτων και των πράξεων του ΕΣΠΑ 2021-2027 στην Ελλάδα, η οποία συμπληρώνει και δεν καταργεί την επικοινωνιακή στρατηγική που έχει επιλέξει να ακολουθεί κάθε Διαχειριστική Αρχή.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/8/2022

ΜΟΔ Α.Ε.