Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Νεστορίου για την υποστήριξη επίβλεψης έργων ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονάδων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/4/2023

Προγραμματική σύμβαση βάσει του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Νεστορίου και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υποστήριξη της επίβλεψης των υποστηριζόμενων έργων ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

  • ΚΩΔ ΟΠΣ/MIS 5068970, Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Νεστορίου
  • ΚΩΔ ΟΠΣ/MIS 5068969 Ενεργειακή αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Νεστορίου
  • ΚΩΔ ΟΠΣ/MIS 5068971 Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Διποταμίας
  • ΚΩΔ ΟΠΣ/MIS 5068824 Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Νεστορίου
(1η τροποποίηση)Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/4/2023

ΜΟΔ Α.Ε.