Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του Δημόσιου Τομέα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/8/2022

​​​​​​​​​
  • PDF (798,12 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/8/2022

ΜΟΔ Α.Ε.