Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πόσιμο Νερό

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/3/2022

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του ΕΕΣ πόσιμου νερού κυρίως περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης από άποψη υδρευτικών αναγκών, παρόχων (φορέων) ύδρευσης και έργων ύδρευσης που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και εθνικά προγράμματα.
  2. Την καταγραφή των προτάσεων των παρόχων ύδρευσης, με προτεραιοποίηση προγραμματισμού υλοποίησης, για τα έργα ύδρευσης που κρίνονται ως αναγκαία στην περίοδο 2021-2030, προκειμένου να εκπληρώνονται τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια της Οδηγίας για το πόσιμο νερό.
  3. Τα απαιτούμενα οριζόντια και υποστηρικτικά μέτρα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/3/2022

ΜΟΔ Α.Ε.