Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με τη Δημοτική Επιχείρηση Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης εξ αμιάντου σε διάφορους οικισμούς

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/12/2021

Προγραμματική σύμβαση βάσει του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Κύριο του Έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου "Αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης εξ αμιάντου στους οικισμούς Άστρος, Παράλιο Άστρος, Καστρί, Βερβενά, Άγιος Αντρέας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας".

  • PDF (772,68 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2021

ΜΟΔ Α.Ε.