Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική Σύμβαση με τους Δήμους Δεσκάτης και Γρεβενών για την υποστήριξη επίβλεψης των υποστηριζόμενων έργων ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/11/2021

Προγραμματική Σύμβαση (βάσει του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Δεσκάτης, του Δήμου Γρεβενών και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υποστήριξη της επίβλεψης των υποστηριζόμενων έργων ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
(ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων Δεσκάτης, Καρπερού και Δήμητρας)

  • PDF (749,16 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/11/2021

ΜΟΔ Α.Ε.