Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας για υποστήριξη επίβλεψης του υποστηριζόμενου έργου του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας: «Βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/10/2021

Προγραμματική Σύμβαση (βάσει του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ τηςΠεριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα»

  • PDF (352,64 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/11/2021

ΜΟΔ Α.Ε.