Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Παξών για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Παξών»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/7/2021

Προγραμματική σύμβαση (βάσει του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016) μεταξύ του Δήμου Παξών (κύριο του έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ»

  • PDF (638,61 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/4/2022

ΜΟΔ Α.Ε.