Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 της 30.3.2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1301/2013, 1303/2013 και 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης του COVID-19

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/3/2020

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/460 της 30.3.2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1301/2013, 1303/2013 και 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης του COVID-19

Μεταφράσεις
  • PDF (520,09 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/4/2020

ΜΟΔ Α.Ε.