Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έγγραφο Εργασίας Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής 2007-2013 (αγγλικά)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/9/2016

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Ex post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007-13

Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016

ΜΟΔ Α.Ε.