Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων συνοχής 2007-2013 (ΕΤΠΑ & Ταμείο Συνοχής) - Έκθεση για την Ελλάδα (αγγλικά)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/9/2016

Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF) - Task 3 Country Report: Greece

Μεταφράσεις
  • PDF (992,94 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016

ΜΟΔ Α.Ε.