Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Ο εκπαιδευτής στην εικονική τάξη – Digital Trainer

Σκοπός του μαθήματος είναι, όσοι ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση της εικονικής τάξης, να αναπτύξουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν μια εικονική τάξη, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της σύγχρονης διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Το μάθημα είναι εισαγωγικό και αφορά την κατανόηση του περιβάλλοντος της εικονικής τάξης, της λειτουργίας της και της διαφοροποίησής της από άλλα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα συνεργασίας. Επίσης, επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης σχετικά με τα εργαλεία, τον ρόλο και τις δεξιότητες του εκπαιδευτή στο ψηφιακό περιβάλλον.

Το μάθημα διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες:

Ενότητα Α - Εισαγωγή στην ψηφιακή εκπαίδευση
Ενότητα Β - Η εικονική τάξη
Ενότητα Γ - Ρόλος, δεξιότητες και εργαλεία του εκπαιδευτή
Ενότητα Δ - Σχεδιασμός της εικονικής τάξης

Πριν παρακολουθήσετε το μάθημα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε εδώ την έρευνα.

Για να επισκεφτείτε το μάθημα, επιλέξτε την εικόνα:


   
ή επικολλήστε τον παρακάτω σύνδεσμο στον φυλλομετρητή σας
http://mylearning.mou.gr/prod_content/cninv000000000001201/index.html.

Διάρκεια: 2 ώρες 30’ (περιλαμβάνει το χρόνο για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων)

Σε ποιούς απευθύνεται
Το μάθημα απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν αξιοποιήσουν την εικονική τάξη για να παρέχουν διαδικτυακή εκπαίδευση (webinars).

Το μάθημα έχει διατεθεί και στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών.

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός, ανάπτυξη περιεχομένου, υλοποίηση εφαρμογής:
Ε. Κούντιου, Στέλεχος Τομέα Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΜΟΔ΄

 Όροι χρήσης περιεχομένου συστήματος τηλεκπαίδευσης

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022

ΜΟΔ Α.Ε.